Käyttöohje ja tausta-ajatus

Tämä julkaisu on tarkoitettu leikkipuistojen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaaville ammattilaisille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Julkaisu on verkkosivustona toteutettu opas, joka toimii suunnittelun apuna – työkaluna, joka tarjoaa tuoreita ajatuksia ja ideoita sekä käyttäjälähtöistä tietoa suunnittelutyön tueksi. Julkaisu on tuotettu Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -hankkeen puitteissa.

Leikkipuistoihin ja esteettömyyteen liittyviä suosituksia, hyviä käytänteitä ja uusia ideoita on ollut saatavissa tähänkin asti, mutta materiaalit ovat olleet hajallaan. Tämä julkaisu kokoaa yhteen keskeisimpiä esteettömän leikkipuiston suunnittelussa huomioitavia seikkoja, jotta ne olisivat helposti leikkipuistojen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavien henkilöiden käytettävissä.

Uusina näkökulmina opas korostaa luonnon, moniaistisuuden ja tarinallisuuden merkitystä leikkipuistoympäristössä. Lisäksi oppaassa tarkastellaan digitaalisuuden ja pelillisyyden tarjoamia mahdollisuuksia. Oppaaseen on myös sisällytetty 2D- ja 3D-mallinnukset kaikille sopivasta leikkipuistosta.

Kuvituskuva kaikille sopivan, liikunnallisuutta tukevan leikkipuiston 3D-mallinnuksesta.

Kuvituskuva kaikille sopivan, liikunnallisuutta tukevan leikkipuiston 3D-mallinnuksesta.

Tämän julkaisun puitteissa leikkipuistosuunnittelulle on hankittu myös vahvempaa tutkimuksellista näyttöä. Oppaasta löytyy kootusti, mihin teoriataustaan ja asiantuntijayhteistyöhön tehdyt suositukset pohjautuvat. Julkaisua työstäessä onkin hyödynnetty monipuolisesti muita aiheeseen liittyviä julkaisuja ja suosituksia sekä eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä. Lisäksi materiaalia on kerätty tutustumismatkoilla, ja eri käyttäjäryhmiltä on koottu kokemuksellista tietoa.

Tämän julkaisun tavoitteena on lisäksi auttaa kehittämään leikkipuistoja vastaamaan entistä monipuolisemmin erilaisten käyttäjien tarpeita. Leikkipuistot ovat hyviä areenoita muun muassa (yhteis)leikin ja liikunnallisten taitojen harjoitteluun sekä uusien kokemusten hankkimiseen. Näin ollen leikkipuiston tulee innostaa yhtä lailla sekä liikunnallisesti lahjakasta lasta tai nuorta että vahvaa tukea tarvitsevaa puiston käyttäjää osallistumaan, oppimaan ja liikkumaan.

Tutustu tarkemmin oppaan rakenteeseen.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.