Esteettömyyssuositukset

Tällä sivulla listataan:

  • esteettömyyttä koskevat lait, suositukset, standardit ja määritelmät
  • Helsinki kaikille -projektin esteettömyysohjeet
  • Näkövammaisten liitto ry:n, Kuuloliitto ry:n ja Invalidiliitto ry:n esteettömyyttä koskevat suositukset.

Yhdenvertaisuutta edistävässä leikkipuistossa esteettömyys huomioi liikkumisen esteettömyyden lisäksi esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon liittyvät asiat. Esteettömyys merkitsee myös turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta. Esteettömyyden huomiointi leikkipuistosuunnittelussa mahdollistaa toimimismahdollisuuksia erilaisille käyttäjille ja monimuotoisuuden toteutumisen.

Kaikille sopivaa leikkipuistoa suunniteltaessa on varmistettava, että esteettömyyden katkeamaton ketju toteutuu teorian lisäksi myös käytännössä. Esteettömyyden katkeamaton ketju alkaa siitä, kun ympäristöä, tuotetta tai palvelua käyttävä henkilö etsii tietoa asiasta ja jatkuu aina ympäristön, palvelun tai tuotteen käytön lopettamiseen asti.

Esteettömyyden katkeamaton ketju: 1. etukäteen saatava tieto kohteesta. 2. Matka ja saapuminen kohteeseen. 3. Sisäänkäynti kohteeseen. 4. Kohteessa toimiminen.

Kuvio 1. Esteettömyyden katkeamaton ketju. (Kilpelä 2011, muokannut Riikka Tupala.)

Esteettömyysnäkökulman huomioimista kaikille sopivan liikunnallisen leikkipuiston suunnittelussa ja esteettömyyden katkeamattoman ketjun toteutumista leikkipuistoympäristössä käsitellään tarkemmin kohdassa Kaikille sopiva.

 

Esteettömyyttä koskevat lait, suositukset, standardit ja määritelmät:

Helsinki kaikille -projekti:

Näkövammaisten liitto ry:

Kuuloliitto ry:

Invalidiliitto ry:

Muut:

  • Kilpelä, N. 2011. Sataesteetön-hankkeen loppuseminaari. Luentomateriaali 14.4.2011. Kynnys ry.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.
Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.