Käyttäjien toiveita ja tarpeita

Lasten ja vanhempien ideoiden ja toivomusten perusteella leikkipuiston pitäisi olla maastoltaan vaihteleva ja osittain luonnonmukainen puisto, jossa on esteetön sisäänpääsy sekä esteettömiä kulkuväyliä ja alueita. Jotta kaikki viihtyvät puistossa, siellä pitäisi olla rinnakkain esteettömiä, yhteiseen toimintaan osallistumisen mahdollistavia ja eri-ikäisille sopivia perinteisiä leikkipuisto- ja liikuntavälineitä.

Opasta taustoittaneiden käyttäjätutkimusten ja lapsivaikutusten arvioinnin tulosten perusteella leikkipuistojen käyttäjät hakevat leikkipuistosta liikunnan iloa, haasteellisuutta, elämyksellisyyttä ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Leikkipuistojen käyttäjät – niin lapset kuin aikuiset – toivovat puistosta löytyvän:

 1. Leikkivälineitä, jotka tukevat liikunnallisia leikkejä ja mielikuvitusleikkejä
 2. Leikkivälineitä, jotka sopivat kaikille ja tukevat yhdessä tekemistä
 3. Ratkaisuja, jotka mahdollistavat aisti- ja oppimiskokemusten saamisen
 4. Luontoelementtejä

Seuraavassa nämä neljä kohtaa käydään tarkemmin läpi.

1. Leikkivälineitä liikunta- ja mielikuvitusleikkeihin
Leikkipuistossa halutaan leikkiä yhdessä toisten kanssa hauskoja ja jännittäviä mielikuvitus- ja liikuntaleikkejä. Perinteisiä ja liikunnallisia leikkejä tukemaan ideoitiin:

 • keinuja
 • liukumäkiä
 • kiipeilytelineitä
 • karuselleja
 • tunneleita
 • vesileikkialueita
 • leikkipuiston alustaan maalattuja leikkialueita
 • oikeita esineitä mallittavia leikkivälineitä, kuten kulkuneuvoja ja eläimiä

Mielikuvitusleikkejä tukisi esimerkiksi:

 • luonnonmateriaalien saatavuus
 • luonnonmukaiseen ympäristöön pääseminen
 • erilaisia leikkiteemoja tukevat monitoimivälineet, kuten sirkus-, linna-, seikkailu-, kummitus- ja taisteluteeman mukaiset välineet

2. Kaikille sopivia leikkivälineitä
Puistossa pitäisi olla sekä helppokäyttöisiä että taidollisesti haastavia leikkipuistovälineitä. Välineen käyttöä ja leikkitoiminnan hahmottamista voidaan helpottaa esimerkiksi ramppien, käsijohteiden, selkätuennan, istuinvöiden, värien ja kuvioiden avulla. Liikuntavammaisten ja vammattomien lasten yhdessä leikkiminen onnistuu esimerkiksi silloin, kun perinteisen kiipeilytelineen luo on esteetön pääsy ja kiipeilytelineessä on myös maan tasalla olevia käsillä tehtäviä toimintoja.

3. Aistimus- ja oppimiskokemuksia
Kaikille sopivaan leikkipuistoon toivottiin alueita ja välineitä aistimus- ja oppimiskokemuksia, virkistäytymistä ja vetäytymistä varten. Puistoon ideoitiin esimerkiksi:

 • tunto-, liike- ja ääniaistimuksia sisältäviä aistiratoja
 • ajattelutoimintoja edellyttäviä välineitä, kuten labyrintteja ja peliominaisuuksia sisältäviä välineitä

4. Luonnon tärkeys
Luonnonmukaisen ympäristön tärkeys tuotiin vahvasti esille oppimisen, leikin rikastuttamisen sekä elämysten mahdollistajana.

Kuvituskuva kaikille sopivan, liikunnallisuutta tukevan leikkipuiston 3D-mallinnuksesta.

Kuvituskuva kaikille sopivan, liikunnallisuutta tukevan leikkipuiston 3D-mallinnuksesta.


Tulosten hyödyntäminen

Lasten ja vanhempien ajatuksia ja toiveita huomioimalla leikkipuistot voidaan päivittää nykyajan lapsiperheiden tarpeita vastaaviksi sekä suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviksi.

Jo rakennetun leikkipuiston käyttäjäystävällisyyttä voi arvioida esimerkiksi tämän tarkistuslistan avulla. Kaikki muutokset eivät vaadi suuria rahallisia investointeja vaan enemmänkin tuoretta näkökulmaa.

Lapsivaikutusten ennakkoarviointi (Kaisa Voutilainen, 2016) on julkaistu opinnäytetyönä nimellä “Kaikille soveltuva liikunnallinen leikkipuisto – ennakoidut lapsivaikutukset”. Julkaisu on luettavissa sähköisessä muodossa täältä.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.