Luontoalue

”Siellä voisi olla sellainen aistitunneli, jonka läpi voisi mennä ja joka keinuu ja siellä olisi myös ääniä…”

Liikuntaa tukevan leikkipuiston tulee huomioida myös aistitoiminnot. Eri aistien – näkö-, kuulo-, tunto-, tasapaino- ja liikeaistien – toimintaa tarvitaan liikkeen ohjaamiseen ja korjaamiseen. Liikkeessä tulkitaan monen aistin antamaa tietoa samanaikaisesti. Mikäli aistitoiminnoissa on häiriöitä, liikkumisen ja liikkeen korjaamisen kannalta tärkeää tietoa jää saamatta. Moniaistinen ympäristö leikkipuistossa tuo viihtyvyyttä, mutta toimii osalle käyttäjistä myös kehitystä tukevana harjoitteluympäristönä.

Luonto itsessään mahdollistaa moniaistisen ympäristön miellyttävällä ja monipuolisella tavalla. Moniaistisuuden avulla voidaan luoda rentouttavia lepäämisen alueita tai aktivoida leikkipuiston kävijää. Jos leikkipuistoalue suunnitellaan metsikköön tai metsän reunaan, kannattaa miettiä, voidaanko osa metsästä säästää osaksi leikkipuistoa. Kumpuilevia maaston muotoja, nurmikkoa, kasvillisuutta ja isoja kiviä voidaan usein hyödyntää leikkipuiston suunnittelussa. Luontoympäristö, jonka kautta saadaan kaikille aisteille virikkeitä, on huomattavasti miellyttävämpi ja opettavampi ympäristö kuin teollisesti tuotettujen materiaalien ja leikkivälineiden avulla toteutettu aistiympäristö.

Vinkkejä luonnon hyödyntämiseen aistialueen toteuttamisessa

Aistialue voidaan suunnitella omaksi puistoalueeksi tai sen toimintoja voidaan sijoittaa leikkipuistoalueelle sopiviin paikkoihin. Alue voidaan toteuttaa tarinan tai seikkailun muodossa, tai sen lähtöajatuksena voi olla rauhoittuminen. Hyviä ratkaisuja aistialueella ovat luonnon materiaalit: puut, pensaat, kasvit, vesi ja kivet. Kuuloaistia ruokkivat puiden havina, veden solina, hiekan rahina tai linnunlaulu. Puiden, pensaiden ja muiden kasvien moninaisuus, värit, tuoksut, pinnat ja kauneus miellyttävät puolestaan tunto-, näkö- ja hajuaistia.

  • Lintulauta tai linnunpönttö leikkipuiston lähistöllä houkuttelee lintuja ja voi tuoda alueelle linnunlaulua. Puistoon voidaan suunnitella myös perhosalue perhosia houkuttelevien kasvien avulla.
  • Allergisoimattomista ja syötävistä kasveista, joiden avulla tuoksuja ja makuja voidaan tuoda turvallisesti leikkipuistoympäristöön, löytyy luotettavia listauksia.
  • Rauhoittumisen ja vetäytymisen paikkana voi toimia vaikkapa pensaiden ympäröimä istuin tai puiden väliin pingotettu talvenkestävä riippukeinu.
  • Alueella voi olla läpiryömittäviä tunneleita tai koloja. Betonisen kaivonrenkaan sisälle voi ryömiä ja siellä voi tunnustella oman kehon ulottuvuuksia, kokeilla miten ääni kaikuu tai rauhoittua.
  • Puusta tai kivestä toteutetut patsaat tai veistokset, joita voi tutkia käsin ja joiden päälle voi kiivetä, antavat tuntoaistille tekemistä.
  • Puro tai vesiaihe voi olla pieni tai suuri riippuen alueen koosta. Liikkuva riippusilta puron yli haastaa tasapainoaistin. Toinen silta voi olla pinnaltaan epätasainen tuoden tuntokontrastia ja haastaen apuvälineen kanssa kulkevan ponnistelemaan.
  • Harvakseltaan sijoitetut kivet houkuttelevat hyppimään ja harppomaan kiveltä toiselle.
Pensaat tarjoavat paitsi vehreyttä ja varjoa auringolta, myös piiloleikkimahdollisuuksia ja seikkailutunnelmaa niin ryömijöille, juoksijoille kuin pyörätuolin käyttäjille. Kuva: Jere Kuusinen, SAMK

Pensaat tarjoavat paitsi vehreyttä ja varjoa auringolta, myös piiloleikkimahdollisuuksia ja seikkailutunnelmaa niin ryömijöille, juoksijoille kuin pyörätuolin käyttäjille. Kuva: Jere Kuusinen.

Luonnonkiviä voi käyttää kiipeilyyn, hyppelyyn ja pienimpien käyttäjien piiloleikeissä. Vaihtelevat pinnat tarjoavat tunnusteltavaa käsille.

Luonnonkiviä voi käyttää kiipeilyyn, hyppelyyn ja pienimpien käyttäjien piiloleikeissä. Vaihtelevat pinnat tarjoavat tunnusteltavaa käsille. Kuva: Jere Kuusinen.

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.