Oppaan rakenne

Julkaisun ensimmäinen osio esittelee leikkipuiston suunnittelun lähtökohdat:

Julkaisun toinen osio esittelee leikkipuiston alueet:

Kaikille sopivan liikunnallisen leikkipuiston suunnittelussa olennaista on valita monipuolisesti elementtejä eri teemallisista ja toiminnallisista alueista. Näin saadaan luotua erilaiset käyttäjät huomioiva kokonaisuus, joka innostaa leikkimään, liikkumaan ja toimimaan yhdessä.

Lisäksi tästä osiosta löytyvät:

Julkaisun kolmas osio listaa leikkipuiston suunnitteluun ja rakennustyöhön liittyvät

Julkaisun neljänteen osioon on koottu:

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.