Puiston alueet

Tämä osio esittelee puiston alueet toimintaperusteisesti jaoteltuina. Sisäänkäynnin lisäksi alasivuilla käydään läpi

Tarkoitus ei ole mahduttaa kaikkia toiminnallisia alueita samaan puistoon. Sen sijaan olennaista on poimia valikoimasta elementtejä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla riippuen suunniteltavan leikkipuiston sijainnista, koosta, budjetista ja kohderyhmästä.

Kuvituskuva kaikille sopivan, liikunnallisuutta tukevan leikkipuiston 3D-mallinnuksesta.

Kuvituskuva kaikille sopivan, liikunnallisuutta tukevan leikkipuiston 3D-mallinnuksesta.

Puiston toiminnallisten alueiden lisäksi tässä osiossa voi tutustua

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.