Rakentamismääräykset

Leikkipuistojen ja -alueiden suunnittelua ohjaavat useat viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus. Tälle sivulle on kerätty tärkeimmät määräykset ja ohjeet, joita tulee noudattaa suunniteltaessa leikkipuistoja tai -alueita.

Lait ja asetukset:

Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. (täällä)
Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/1999. RT YM1-21358. (täällä)

Turvastandardit:

Leikkipuistojen ja -paikkojen tulee täyttää voimassa olevat turvastandardit SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177:

 • SFS-SFS-EN 1176-1 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. 2008. 2. painos.
 • SFS-SFS-EN 1176-2 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 2: Keinut. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. 2008. 2. painos.
 • SFS-SFS-EN 1176-3 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 3: Liukumäet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. 2008. 2. painos.
 • SFS-SFS-EN 1176-4 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 4: Köysiradat. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. 2008. 2. painos.
 • SFS-SFS-EN 1176-5 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 5: Karusellit. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. 2008. 2. painos.
 • SFS-SFS-EN 1176-6 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 6: Keinumisvälineet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. 2008. 2. painos.
 • SFS-SFS-EN 1176-7 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 7: Ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. 2008. 2. painos.
 • SFS-SFS-EN 1176-10 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 10: Suljetut leikkivälineet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. 2008. 1. painos.
 • SFS-SFS-EN 1176-11 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 11: Kolmiulotteiset kiipeilyverkot. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. 2008. 1. painos.
 • SFS-SFS-EN 1177 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat. Kriittisen putoamiskorkeuden määritysmenetelmä. 2008. 2. painos.
 • SFS-käsikirja 143 Leikkikenttävarusteet. 2009.

Ohjeet ja määräykset:

 • RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. 2006.
 • RT 89-10966 Ulkoleikkipaikat. 2009.
 • RT RakMK-21255 Esteetön rakennus. 2005.
 • Rakennustietosäätiö RTS. Esteetön rakennus ja ympäristö – Suunnitteluopas 2011. 2. painos.  Rakennustieto Oy.
 • Opetusministeriö. Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku. 2003. Rakennustieto Oy.
 • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) ohjeet leikkikenttiä koskien (täällä)

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.