Sisäänkäynti

”Hei mä haluun tonne!”

Houkutteleva sisäänkäynti virittää leikkipuistoon tulijan leikin ja liikunnan maailmaan sekä johdattaa paikalle satunnaisia ohikulkijoita.

Jos leikkipuistoalue on aidattu, portin tulee erottua aidasta selkeästi. Puistoon sopiva rekvisiitta, kuten patsaat tai tornit, lisäävät osaltaan sisäänkäynnin mielenkiintoa. Sisäänkäynnin yhteydessä voidaan käyttää myös äänimajakkaa, joka johdattaa sisäänkäynnin luo.

Informatiivinen opaste

Sisäänkäynnillä tulee olla opaste, jossa on perustiedot puistosta (mm. puiston nimi ja osoite sekä hätänumero). Opasteessa käytetyn fontin tulee olla riittävän selkeälukuinen ja isokokoinen. Lisäksi kävijän tulee tarvittaessa päästä lähelle opastetta. Opasteen teksti voi olla myös kuunneltavissa ja pistekirjoituksella tunnusteltavissa.

Opasteita tulee olla riittävästi puistoalueen sisällä, ja niitä tulee käyttää johdonmukaisesti. Puiston eri toimintojen on hyvä näkyä sisäänkäynnin yhteydessä olevasta pohjapiirroksesta pinta- ja kohokarttana. Digitaaliset menetelmät tuovat lisämahdollisuuksia opastamiseen: esimerkiksi QR-koodin avulla voidaan tarjota käyttäjille lisätietoa puiston erilaisista toiminnoista.

Mikäli puistossa hyödynnetään tarinallisuutta, sen tulee näkyä ja alkaa heti sisäänkäynniltä. Myös sisääntulon yhteydessä olevissa opasteissa voidaan jatkaa tarinallisuutta.

Valaistus ja kunnossapito olennaista

Leikkipuiston sisäänkäynnin tulee olla hyvin valaistu – samoin kuin puiston muiden alueiden. Riittävä, eri vuodenajat huomioiva valaistus on tärkeä osa turvallista leikkipuistoa ja auttaa erityisesti heikkonäköisiä toimimaan sisäänkäynnin luona.

Sisäänkäynnin yhteydessä olevien kulkuväylien tulee olla riittävän leveitä ja kovapintaisia, jotta lastenrattaiden tai apuvälineen kanssa liikkuva pystyy etenemään sujuvasti. Samoin sisäänkäynnin talvikunnossapidosta tulee huolehtia.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.