Tarinallisuuden teho

Tarinallisuus liittyy kiinteästi leikkiin ja leikin kehittelyyn. Leikkipuistossa tarinallisuus tukee lasta käyttämään leikkivälineitä monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Se myös aktivoi ja rohkaisee liikkumaan.

Kaikille lapsille mielikuvitusleikin aloittaminen ei ole helppoa. Samoin osa vanhemmista saattaa kokea hankalaksi lapsen mielikuvitusleikin tukemisen. Tässä kohdassa tarinallisuus leikkipuiston osana nousee tärkeään rooliin: pienillä tarinan aluilla ja johdatuksilla lasta helpotetaan aloittamaan mielikuvitusleikki, eikä leikkipuistokokemus typisty vain kuljeskeluun leikkivälineiden välillä.

Miten tarinallisuus toteutuu?

Tarinallisuus osana leikkipuistoa ei välttämättä vaadi mitään erityisiä leikkivälineitä, vaan olemassa olevat välineet toimivat yleensä mainiosti. Olennaista on välittää puiston käyttäjille, esimerkiksi lapselle perheineen, tarinan alku. Puiston käyttäjä voi jatkaa tarinaa puistossa ollessaan. Kävijälle jää vapaus kehitellä itse leikkejä tai valita valmiista valikosta mieluisa.

Jos tarinallisuus liitetään puistoon pelkästään leikkivälineisiin liimatuin hahmokuvin, tarinallisuus ei toimi sen todellisessa merkityksessä. Tietyn teeman, vaikkapa kissateeman, valinta leikkivälineisiin voi myös rajata oman mielikuvituksen käyttöä.

 

Seuraavassa on esiteltynä yksi tapa toteuttaa tarinallinen leikkipuisto:

Tarinapankki leikkipuiston sisäänkäynnin yhteydessä

Leikkipuiston sisäänkäynnin yhteydessä on yleensä puiston opaskartta. Karttaan voidaan merkitä leikkivälineiden tietojen lisäksi, millaisia vaihtoehtoisia tarinoita leikkipuistossa on tarjolla. Valittavissa voi olla kerrallaan esimerkiksi 3–4 erilaista teemaa, esimerkiksi:

  • Eläinperheen tarina
  • Merirosvotarina
  • Prinsessatarina
ElainperheenTarina

Tarinallisuutta tukeva opaskartta leikkipuiston sisäänkäynnillä. Eläinperheen tarinaa kuljettavat leikkivälineet osoitetaan kartalla keltaisin merkinnöin.

Eri teemoihin liittyvät tarinat voidaan esitellä kävijöille esimerkiksi tekstein, QR-koodin kautta tai mobiilioptimoidun verkkosivun kautta. Teknisestä toteutuksesta riippumatta kävijä valitsee haluamansa tarinan. Tämän jälkeen hän saa lisätietoa siitä, missä leikkivälineissä kyseinen tarina toteutuu.

Tarinallisuus toteutuu osana perinteisiä leikkivälineitä. Kun käyttäjä on valinnut sisääntulon yhteydessä haluamansa tarinan, opaskartta ohjaa käyttäjän niiden leikkivälineiden luo, jossa tarinallisuus todentuu. Esimerkiksi Eläinperheen tarina voi toteutua leikkiauton, leikkikeittiön, kiipeilytelineen tai minkä tahansa muun leikkivälineen kohdalla.

Esimerkki: Eläinperheen tarina

Leikkipuistoon saapuva perhe valitsee sisääntulon yhteydessä olevasta opaskartasta Eläinperheen tarinan (keltaisella), joka alkaa heti opastaulun luota. Tarina alkaa lyhyellä johdatuksella, joka voi olla esimerkiksi tekstimuodossa, tekstinä ja kuvina, kuunneltavassa muodossa tai parhaimmillaan vaikka lyhyenä animaationa.

"Tulethan seuraksemme!" Nappilan eläinperhe kutsuu sinua.

Eläinperhe on lähdössä automatkalle, mutta kukaan ei osaa ajaa. "Voisitko sinä auttaa?" he kysyvät. "Voitko antaa meille kyydin leikkipuistoon?" Tankkaamassakin pitää käydä. Ajetaan huoltoaseman kautta! Eläinlapsilla on nälkä. Kappas, täältä löytyy keittiö. "Tulehan avuksi", eläinperhe kutsuu sinua. "Laitetaan ruokaa!"

Sitten leikitään leikkipuistossa. Oi voi! Tuuli vie pikkupupun rakkaan rusetin. Miten sen saisi kiipeilytelineen huipulta? "Minä voin hakea sen", isoveli päättää. "Tulethan avukseni, niin haetaan siskoni rusetti yhdessä. Kiipeä sinä edeltä!"

 

Sarjakuvan ideointi: Hanna Hannukainen.
Sarjakuvan toteutus: Milla Impola, SEKK ry (Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry).

Näin tarina todentuu olemassa olevien leikkivälineiden puitteissa, mutta tuo samalla jotakin uutta tuttuihin leikkivälineisiin. Kaikissa leikkivälineissä ei tietenkään tarvitse olla tarinaa, vaan kuhunkin tarinaan voidaan valita muutamia leikkivälineitä. Samat leikkivälineet voivat kuulua moneen eri tarinaan – toisessa tarinassa leikkiauto on auto, ja toisessa tarinassa se voi olla vaikkapa avaruusalus.

 

Perusteluita tarinallisuudelle leikkipuistossa

Tarinallisuuden huomioiminen leikkipuiston suunnittelussa ja toteutuksessa on tehokas keino tukea lasten leikin kehittymistä, aktivoida puiston käyttäjiä liikkumaan sekä opastaa aikuisia ja lapsia yhdessä tekemiseen. Kaikilla lapsilla ei ole osaamista aloittaa mielikuvitusleikkejä, eikä kaikille vanhemmillekaan mielikuvitusleikkeihin ohjaaminen ei ole helppoa. Laajasti ymmärrettynä leikin (myös mielikuvitusleikin) mahdollistaminen on myös esteettömyyden tukemista, sillä mielikuvitusleikit ovat tärkeä väylä muiden kognitiivisten taitojen oppimiseen.

Olennaista tarinallisuudessa on, että se jättää tilaa myös lapsen omalle mielikuvitukselle. Tarkoituksena ei ole luoda valmista tarinaa, jonka lapsi mekaanisesti toistaa puistossa. Sen sijaan tarinallisuus antaa alun, josta oman leikin kehittelyä on helpompi jatkaa.

 

Tarinallisuudella kohti yhteisöllisyyttä, moniaistisuutta ja liikunnan iloa

Tarinallisuus on myös keino tukea yhteisöllisyyttä ja moniaistisuutta leikkipuistossa. Tarinapohjat voidaan rakentaa niin, että ne innostavat paitsi lapset yhteiseen leikkiin, myös lapset ja aikuiset yhteiseen tekemiseen. Lisäksi tarinallisuudella voidaan tukea puiston käyttäjiä eri aistien hyödyntämiseen.  Kaikki tämä on toteutettavissa esimerkiksi tarinoihin sidottavien pienten vinkkien muodossa. Esimerkiksi leikkikeittiöön liittyvän Eläinperheen tarinan yhteydessä voisi olla pieniä vinkkejä:

  • Etsikää yhdessä puistosta erilaisia aineksia ruoanlaittoon, kuten lehtiä, neulasia, kiviä, käpyjä, sammalta jne. Jos sää sallii, kokeilkaa, miltä löydetyt ainekset tuntuvat paitsi käsissä, myös jalkapohjissa tai poskea vasten.
  • Miettikää, mitä aineksia erilaisiin ruokiin voitaisiin tarvita (pitsapohja hiekasta, kinkkusuikaleet neulasista, juustoraaste ruohosta jne). Voitte myös leipoa yhdessä nalle-isän toivomaa pullaa. Tehkää hiekasta ja muista luonnonmateriaaleista sopiva taikina ja upottakaa siihen kädet. Vaivatkaa taikinaa ja taputelkaa siitä sopivia taikinapalloja. Voit vaikka peittää lapsen kädet ”pullataikinaan”.
  • Kenties jokin ainesosa on loppunut. Voitte yhdessä lähteä kauppaan ja ostaa eläinperheelle lisää evästarvikkeita. Kehitelkää yhdessä tarinaa eteenpäin.

Pienet vinkit voivat liittyä myös siihen, miten eri tavoilla samoja leikkivälineitä voidaan hyödyntää. Tuttuja leikkivälineitä tulee helposti käytettyä aina samalla tavalla. Hankkeessa haastatellut vanhemmat toivoivatkin uusia vinkkejä yhteisten leikkien tueksi. Leikkivälineiden yhteyteen voidaan siis linkittää erilaisia leikki- ja peli-ideoita, jotka kannustavat koko perheen liikkumaan yhdessä.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.