Käyttäjäystävällisyyden arviointi

Uusien leikkipuistojen suunnittelun lisäksi tämä sähköinen opas on tarkoitettu myös olemassa olevien leikkipuistojen muokkaamiseen entistä käyttäjäystävällisemmiksi. Osa muutoksista ei vaadi suuria rahallisia investointeja. Kyse on ennemminkin uudesta ajattelutavasta ja eri näkökulmien yhdistämisestä.

Tämän tarkistuslistan avulla on mahdollista arvioida leikkipuiston käyttäjäystävällisyyttä.

 1. Onko leikkipuistoalueen kunnossapito riittävä (myös talviaikaan)?
 1. Onko leikkipuiston valaistus riittävä eri vuodenaikoina?
  a. Tukeeko valaistus leikkipuistoalueen hahmottamista?
  b. Onko turvallisuuden kannalta kriittisillä alueilla hyvä, häikäisemätön valaistus?
 1. Onko värejä ja kontrasteja käytetty parantamaan leikkipuiston eri alueiden ja leikkivälineiden hahmottamista?
  a. Onko kontrasteja syytä lisätä esimerkiksi uusimalla maalipintoja?
 1. Ovatko kulkuväylät riittävän kovapintaisia ja leveitä, jotta lastenvaunujen/-rattaiden ja apuvälineiden käyttäjät (lapset, vanhemmat, isovanhemmat) pääsevät vaivatta liikkumaan alueella myös leikkivälineiden luo?
 1. Löytyykö leikkipuistosta useampia monikäyttöisiä leikkivälineitä, joita esim. liikuntavammainen tai heikkonäköinen henkilö voi turvallisesti käyttää ja näin osallistua yhteiseen tekemiseen?
  b. Löytyykö puistosta esim. pesäkeinu tai monitoimilaite, jossa leikkiin osallistuminen on mahdollista myös alatasolta?
 1. Löytyykö leikkipuistosta luontoaluetta tai luontoelementtejä moniaistisuuden ja viihtyvyyden parantumiseksi?
  a. Onko esim. puiden ja pensaiden mahdollistamia varjoalueita ja tuulessa värähtelevien lehtien tuomaa äänimaailmaa tukemaan kuulonvaraista orientoitumista?
  b. Löytyykö allergisoimattomia tuoksuja tai erilaisia käsin kosketeltavia pintoja ja materiaaleja leikin kehittelyyn?
 1. Onko leikkipuistossa haasteita tarjoavia alueita, välineitä ja pintoja?
  a. Löytyykö esim. aistihakuisille lapsille vauhdin kokemuksia tarjoavia ja tasapainoa haastavia (luonto)elementtejä?
  b. Entä löytyykö kulkuväylien varrelta vetäytymispaikkoja tai tuntokontrasteja?
 1. Löytyykö puistosta levähtämisen mahdollisuuksia erilaisille käyttäjille?
  a. Onko puistossa esim. erikorkuisia penkkejä ja apuvälineen käyttäjälle sopivia pöytiä, joiden ääreen on esteetön kulku?
  b. Pääseekö pöydän ääreen esim. pyörätuolilla?

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.