Julkaisun tekijät

Julkaisun toimittajat: 

Raija Luona-Helminen ja Minna Huhtala 

Julkaisun kirjoittajat:

Hanna Hannukainen
sosiaalialan lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
KM, työnohjaaja
Asiantuntijuus julkaisussa: erityiskasvatus ja vammaistyö, esteettömyys ja saavutettavuus, aistiystävälliset tilaratkaisut, tarinallisuus

Minna Huhtala
sosiaalialan lehtori ja hankkeen projektikoordinaattori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
sosiaalityöntekijä, YTM, artesaani
Asiantuntijuus julkaisussa: sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys, tarinallisuus

Ville Hyyppä
lehtori, rakennustekniikka 3D, Turun ammattikorkeakoulu
rakennusinsinööri (AMK), FM
Asiantuntijuus julkaisussa: rakentaminen, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu, 3D

Kirsi Karlsson
lehtori, Turun ammattikorkeakoulu
TtM, fysioterapeutti
Asiantuntijuus julkaisussa: esteettömyys, aistien vaikutus toimintakykyyn

Mari Kujala
lehtori, teknologia, Satakunnan ammattikorkeakoulu
DI
Asiantuntijuus julkaisussa: rakentamismääräykset

Jere Kuusinen
lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
TaM, AmO
Asiantuntijuus julkaisussa: palvelumuotoilu, käyttäjäkeskeinen ja esteetön suunnittelu, 3D

Raija Luona-Helminen
hankeasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
fysioterapeutti, työnohjaaja ja prosessikonsultti
Asiantuntijuus julkaisussa: projektin johtaminen ja prosessityöskentelyn ohjaaminen

Päivi Mäkilä
lehtori, liikunta-asiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
liikuntatieteiden lisensiaatti
Asiantuntijuus julkaisussa: terveyttä edistävä liikunta, soveltava liikunta

Pekka Qvist
hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
insinööri (AMK)
Asiantuntijuus julkaisussa: digitaalisuus, peliteknologia, 2D, verkko-oppimisympäristöt

Kaisa Voutilainen
YAMK-opiskelija, Turun ammattikorkeakoulu (hankkeen aikana)
toimintaterapeutti
Asiantuntijuus julkaisussa: lapsivaikutusten arviointi (LAVA), lasten toimintaterapia


Julkaisun työstämiseen osallistuivat lisäksi seuraavat asiantuntijat

Toni Heinonen
projekti-insinööri, Turun ammattikorkeakoulu

Eila Hirvonen
yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Antti Koivisto
tutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Reetta-Kaisa Kuusiluoma
projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Asiantuntijuus julkaisussa: esteettömyys, tarinallisuus

Riikka Tupala
projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Asiantuntijuus julkaisussa: esteettömyysJulkaisun pikapiirrosvideoiden piirrokset, kuvaus ja suunnittelu:

Milla Impola
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry (SEKK ry)

Videot on suunniteltu yhdessä Sonja Viljasen kanssa, joka myös äänitti spiikit.

Spiikkaus: Ville-Matti Rantanen
Musiikki: Kari Saralehto ja Leo LaaksonenJulkaisun 2D-konseptipuiston tasomallin piirrokset ja graafinen suunnittelu:

Betty Marjamäki
opiskelija (ekologia ja evoluutiobiologia), Turun yliopisto


 

Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -hankkeen toteuttivat Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK) yhteistyökumppaneinaan Porin ja Turun kaupungit.

Projektia rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulut.

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.
Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.