Vapaan leikin alue

”Kivointa on kun on tilaa juosta ja pelata jalkapalloa.”

Vapaan leikin alue mahdollistaa käyttäjien itse suunnitteleman toiminnan, leikin tai pelaamisen. Alue, jolla voi juosta ja kisailla, kehitellä omaa tekemistä tai vain oleskella, koetaan tärkeäksi.

Vapaa leikki ruokkii luovaa ongelmanratkaisua ja ajattelua. Se tukee myös kehonhallintaa ja sosiaalista kanssakäymistä sekä kehittää itsetuntemusta ja kompromissitaitoja yhdessä toimimisessa.

Parhaimmillaan vapaan leikin alue on suunniteltu helposti muuntuvaksi ja on lähtökohdiltaan esteetön. Alueen esteettömyyttä voidaan tukea esim. näkövammaista hyödyttävin värisuunnitteluin (värikontrastit), opastetauluin ja ääniopastein. Liikuntarajoitteisen osallistumista voidaan tukea sellaisilla peleillä ja leikeillä, joihin ei tarvita jalka- tai käsivoimaa tai jotka voidaan tehdä istuvaltaan leikkien tai avustettuna.

Alue voi olla luonnonläheinen hiekka- ja/tai nurmikkoalue, jota reunustaa kasvillisuus. Hiekka- ja nurmikkoalue mahdollistavat monenlaiset pelit, leikit ja toiminnan. Asfaltista, turva-alustasta tai tekonurmesta rakennettu alue puolestaan tarjoaa mahdollisuuden vaikkapa pallopelien harrastamiseen. Asfalttiin voidaan maalata myös viivoja, ruutuja tai labyrintteja itse kehiteltyihin peleihin ja leikkeihin.

Vapaan leikin aluetta voidaan tukea digitaalisin virike- ja tarinalinkein esim. QR-koodin kautta. Alue kannattaa sijoittaa leikkipuiston reunaan omaksi kokonaisuudeksi.

Vapaa leikki_spiraali

Hankkeen työpajassa tuotettu lapsen piirros maahan maalatusta spiraalista, jossa voi juosta tai ajaa pyörätuolilla. Kuva: Kaisa Voutilainen.

Vapaa leikki_kilpailurata

Hankkeen työpajassa tuotettu lapsen piirros maahan maalatusta kilparadasta, jolla voi juosta tai ajaa pyörätuolilla. Kuva: Kaisa Voutilainen.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.