Vauhdikkaan leikin alue

”Vaijeriliuku ja trampoliini olis mahtavia.”

”Meidän poika haluaisi parkourpuiston.”

Vauhdikkaan leikin alueella laitteet ja välineet ovat haasteellisempia ja vaativampia kuin perinteisen leikin alueella. Ne sopivat erityisen hyvin nuorille puiston käyttäjille ja voimakkaita aistikokemuksia kaipaaville.

Esimerkkejä vauhdikkaan alueen välineistä ovat korkeat kiipeilytelineet, erilaiset oman kehon voimaa vaativat laitteet, vaijeriliu’ut ja trampoliinit. Trampoliinit voidaan upottaa maastoon, esimerkiksi turva-alustaan, jolloin putoamisvaaraa ei ole. Kiipeilyn osalta esimerkiksi parkour-tyyppinen alue voidaan rakentaa leikkipuistovälineillä tai luontoa hyväksikäyttäen. Ylipäätään luonto toimii luonnollisena ympäristönä vauhdikkaille leikeille ja seikkailuille – esimerkiksi puuhun kiipeäminen ja oksiin kiinnitetyt liaanit antavat haasteita eri-ikäisille puiston käyttäjille, jotka kaipaavat liikunnallista haastetta leikkipuistokäyntiin.

Vauhdin merkitys

Vauhdikkaan leikin alue on erityisen tärkeä monille aistihakuisille lapsille ja nuorille. Pienten lasten kohdalla aikuiset voivat itse tarjota lapselle vauhdikkaan leikin kokemuksia esimerkiksi hyppyyttämällä ja keinuttamalla lasta. Isomman lapsen kohdalla aikuisen voimat eivät enää riitä tähän, mutta lapsen tai nuoren tarve voimakkaille aistikokemuksille on edelleen läsnä. Siksi leikkipuistoon on hyvin tärkeää sisällyttää myös liikunnallisesti taitaville lapsille riittävän haastavia ja motivoivia toimintoja. Erilaiset keinuvat liikkeet, tasapainoa ja kehon omaa voimaa vaativat välineet ovat hyviä vaihtoehtoja vauhdikkaan leikin alueelle.

Vauhdin tuntu on tärkeää valtaosalle lapsista ja nuorista, myös fyysistä avustamista tarvitseville. Trampoliini on hyvä esimerkki siitä, miten samaa välinettä voi käyttää eri tavoin. Mikäli henkilö ei itse kykene hyppimään trampoliinilla, hän saattaa kuitenkin nauttia siitä, että voi maata tai istua trampoliinilla, kun joku muu ”hyppyyttää” häntä ja hänen kehonsa saa kaivattuja liikeaistimuksia.

Esteettömyys ei kuitenkaan edellytä, että kaikki kävijät voivat käyttää aivan kaikkia leikkipuiston välineitä. Päinvastoin – tällainen ajattelutapa saattaa jättää vauhdikkaita ja vaativia liikunnallisia kokemuksia kaipaavat puiston käyttäjät herkästi huomiotta. Sen sijaan esteettömyys toteutuu erityisen hyvin silloin, kun jokainen puiston käyttäjä löytää itsellensä sopivia ja mielekkäitä leikkivälineitä eri leikkialueilta.

"Kummitustunneli, jonka sisällä ajetaan ja mutkitellaan kovaa pyörätuolilla tai juosten. Mennään superjyrkkää mäkeä alas!" Hankkeen työpajassa tuotettu lapsen piirros. Kuva: Kaisa Voutilainen.

“Kummitustunneli, jonka sisällä ajetaan ja mutkitellaan kovaa pyörätuolilla tai juosten. Mennään superjyrkkää mäkeä alas!” Hankkeen työpajassa tuotettu lapsen piirros. Kuva: Kaisa Voutilainen.

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.